GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID – WHITE CINEMA BRUSSELS

 

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door WHITE CINEMA BRUSSELS. Uw gegevens worden bijvoorbeeld verwerkt als u via onze website een bestelling plaatst voor bioscoopkaartjes.

Het doel van dit beleid is om u in duidelijke en eenvoudige bewoordingen uit te leggen welke verwerking van persoonsgegevens kan worden uitgevoerd.

WHITE CINEMA BRUSSELS verbindt zich ertoe de geldende regelgeving, de Belgische (wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens) en de Europese (Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort “GDPR”) na te leven.

Dit beleid kan worden gecorrigeerd. Wij nodigen u uit om het regelmatig te raadplegen om de nieuwste versie te lezen.

 

WIE VERWERKT UW PERSOONSGEGEVENS?

De verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens is:

  • Naam: WHITE CINEMA BRUSSELS (hierna “WCB”)
  • Rechtsvorm: BS
  • Adres van de zetel: 1000 Brussel, Werkhuizenkaai 163, bus 177
  • E-mail: info@whitecinema.be

U kunt contact opnemen met de gegevensbeschermingsreferentie op het volgende e-mailadres: legal@belgafilms.be

 

IN WELKE GEVALLEN VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

 

  • Online bioscoopkaartjes bestellen

Welke gegevens?  Uw identificatiegegevens (voor- en achternaam), uw contactgegevens (e-mailadres) en gegevens met betrekking tot uw bestelling (sessie, stoel, ticketprijs, aantal zitplaatsen, …) .

Waarvoor?  Deze gegevens worden verwerkt om u uw bestelling te bezorgen en, indien nodig, om hierover met u te communiceren.

De verwerking van deze gegevens is essentieel voor de uitvoering van het gesloten verkoopcontract. Zonder de verwerking van deze gegevens kunnen wij u uw bestelling niet bezorgen (artikel 6.1.b) AVG).

Hoe lang?  De gegevens die u ons toevertrouwt, worden gedurende 10 jaar bewaard vanaf uw bestelling, om onszelf te kunnen verdedigen in het geval dat onze contractuele aansprakelijkheid in twijfel wordt getrokken.

Ontvangers?  Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan onze dienstverleners en onderaannemers (IT-dienstverleners, betalingsdienstaanbieders).

 

  • Abonnement op onze nieuwsbrief

Welke gegevens?  Uw identificatiegegevens (voor- en achternaam) en uw contactgegevens ( e-mailadres).

Waarvoor?  Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, worden uw gegevens verwerkt om u gratis te voorzien van ons laatste nieuws en promotionele aanbiedingen.

Deze gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (artikel 6.1.a) AVG). U kunt het op elk gewenst moment verwijderen.

Hoe lang?  Uw gegevens worden verwerkt totdat u uw abonnement beëindigt.

Ontvangers?  Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan onze dienstverleners en onderaannemers (IT-dienstverleners, e-mail en direct mail).

 

  • Deelname aan de wedstrijden die wij organiseren

Welke gegevens? Wanneer u deelneemt aan wedstrijden georganiseerd door WCB, kunnen uw identificatiegegevens (naam, voornaam) en uw contactgegevens worden verwerkt. Andere gegevens kunnen worden verwerkt, afhankelijk van de wedstrijd. Wij verwijzen u naar de specifieke voorwaarden van de wedstrijd om te weten te komen welke andere gegevens worden verwerkt.

Waarvoor?  Deze gegevens worden verwerkt om u in staat te stellen deel te nemen aan de wedstrijd (reken u tot de deelnemers en, indien nodig, gun u de gewonnen prijs).

Hoe lang? Uw gegevens worden bewaard tot 10 jaar na het einde van de wedstrijd, om ons te kunnen verdedigen in het geval dat onze contractuele aansprakelijkheid in twijfel wordt getrokken.

Ontvangers?  Uw gegevens kunnen worden meegedeeld aan onze dienstverleners en onderaannemers (IT-dienstverleners) en aan onze potentiële partners als onderdeel van de wedstrijd.

 

  • Sociale netwerken

Welke gegevens?  Gegevens met betrekking tot uw sociale media-accounts, die met betrekking tot het delen van inhoud en communicatie die u met andere mensen hebt.

Waarvoor?  Wanneer u een WCB-pagina op sociale netwerken bezoekt, verstrekt u bepaalde gegevens, die gezamenlijk door het sociale netwerk en WCB kunnen worden verwerkt om bepaalde gegevens te verzamelen door middel van cookies, om het sociale netwerk en zijn advertentiesysteem te verbeteren of om paginadoelstatistieken uit te voeren.  De publieksstatistieken die door elk sociaal netwerk worden samengesteld, worden alleen in geanonimiseerde vorm naar WCB verzonden.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op ons rechtmatig belang bij het verkrijgen van statistieken over bezoekers van onze sociale mediapagina’s, om de promotie van deze pagina’s te optimaliseren.

Hoe lang?  Zolang de pagina bestaat en je deze bezoekt.

Ontvangers?  Het betreffende sociale netwerk is medeverantwoordelijk voor de verwerking.

Beleid inzake gegevensgebruik van de betrokken sociale netwerken: dezezijn beschikbaar via de volgende links:

 

GEGEVENSBEVEILIGING

Wij implementeren alle nodige technische en organisatorische maatregelen om een adequaat niveau van bescherming van uw gegevens te garanderen, om ze te beschermen tegen elk risico van gegevensinbreuk (vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking, ongeoorloofde toegang, …).

 

ZIJN ER GEGEVENSOVERDRACHTEN BUITEN DE EUROPESE UNIE?

In principe worden uwgegevens uitsluitend opgeslagenop servers binnen de Europese Unie. We kunnen echter gebruik maken van onderaannemers buiten de Europese Unie. In dit geval zorgen we ervoor dat ontvangers alleen in de EU  gebonden zijn aan mijn normen voor gegevensbescherming door middel van passende contractuele clausules.

 

WAT ZIJN UW RECHTEN ALS BETROKKENE BIJ DE GEGEVENSVERWERKING?

Informatie – U oefent dit recht uit via dit beleid, dat u informeert over de verwerking van uw gegevens.

Toegang en rectificatie – U heeft de mogelijkheid om toegang te krijgen tot uw gegevens en, indien nodig, om deze te laten corrigeren.

Bezwaar – Wanneer wij uw gegevens verwerken op basis van ons rechtmatig belang, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking.

Uw toestemming intrekken – Wanneer de gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u deze op elk moment intrekken, zonder de verwerking in het verleden in twijfel te trekken.

Gegevenswissing – Onder de voorwaarden van de artikelen 17 en 18 van de AVG kunt ude verwijdering van uw gegevens of de beperking van de verwerking verkrijgen.

Overdraagbaarheid – We kunnen u de gegevens dieu ons hebt verstrekt in elektronisch formaat verstrekken.

WCB staat tot uw beschikking voor eventuele vragen en, onder voorbehoud van een bewijs van uw identiteit, voor elk verzoek met betrekking tot dehierboven uiteengezette rechten.

 

WAAR KAN IK MEER INFORMATIE KRIJGEN EN/OF EEN KLACHT INDIENEN?

Voor meer informatie, of indien u een klacht wenst in te dienen, kunt u contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel, Tel. +32 2 274 48 00 – https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/agir/introduire-une-plainte)