FAQ - Veelgestelde vragen

Hoeveel kost parkeren?

Parkeren in het winkelcentrum kost €2,80 per uur.

De Witte biedt een voorkeurtarief voor onze klanten van één uur betaald voor de hele avond vanaf 18 uur elke dag.
Voor 18.00 uur betaalt u het normale tarief.
Op zondag betaalt u slechts 1 uur voor 3 uur parkeren.

De toegang tot het openbaar vervoer is ook zeer gemakkelijk.

Bekijk hier de routebeschrijving

Wat zijn de openingsuren ?

Wij zijn 365 dagen per jaar open. Om te weten hoe laat we open zijn, kijk op de home page voor de sessies. Wij zijn open 30 minuten voor elke sessie en zijn open tot het einde van de laatste sessie van de dag.

Beginnen de films op de aangegeven tijd?

Aanhangwagens en reclame beginnen op de aangegeven tijd. De film zelf begint 10 tot 15 minuten later (20 minuten als er in bepaalde periodes van het jaar veel trailers zijn).

Een film die om 18.00 uur wordt vertoond, begint dus tussen 18.10 en 18.20 uur (maximaal).

Wat kun je eten en drinken in de bioscoop?

Wij bieden een breed scala aan drankjes en snacks die u op deze pagina kunt vinden.

Alleen wat in de bioscoop wordt gekocht, kan in de zalen worden genuttigd. Wij vragen u ook om uw afval aan het einde van de vertoning in de vuilnisbakken te deponeren uit respect voor het personeel en de andere klanten.

Wat betekenen de woorden 6-9-12-14-16-18 enz.?

Kijkwijzer is een advies aan ouders, leerkrachten en jongeren. Kijkwijzer waarschuwt of een bioscoopfilm schadelijk kan zijn voor kinderen tot een bepaalde leeftijd. Bovendien laat Kijkwijzer door pictogrammen zien wat de belangrijkste redenen voor die waarschuwing zijn: geweld, angst, seks, grof taalgebruik, discriminatie en alcohol- en drugsmisbruik.

Il s’agit de recommandations, si vous voulez voir un film conseillé aux + de 12 ans avec votre enfant de 11 ans, vous pouvez. 

Descriptif de chaque logo:  

Tout public Alle Leeftijden

De leeftijdscategorie “AL/TOUS” geeft aan dat een film geen schadelijke elementen bevat.

Potentiellement préjudiciable jusqu'à 6 ans Mogelijk schadelijk tot 6 jaar

Binnen de leeftijdscategorie 6 kunnen onder meer mild geweld, dreiging met geweld, verwondingen of beelden met dreigende wezens, monsters of spoken voorkomen. De leeftijdscategorie 6 is ontwikkeld om jonge kinderen te beschermen tegen bepaalde angstwekkende en gewelddadige media-inhoud, aangezien kinderen tot 7 jaar nog geen goed onderscheid kunnen maken tussen werkelijkheid en fantasie.

Potentiellement préjudiciable jusqu'à 9 ans Mogelijk schadelijk tot 9 jaar

Binnen de leeftijdscategorie 9 kunnen onder meer geweld tegen kinderen of dieren, milde griezeleffecten, lijken van mensen en slachtoffers van een ongeluk of ziekte voorkomen.

Potentiellement préjudiciable jusqu'à 12 ans Mogelijk schadelijk tot 12 jaar

Binnen deze leeftijdscategorie 12 kunnen onder meer voorkomen: indringende, harde geweldscènes, zeer angstige/lijdende mensen en ernstige of bloederige verwondingen/lijken. Verder kunnen er vaak seksueel taalgebruik of seksuele handelingen in voorkomen, discriminerende uitingen en overmatig gebruik van alcohol/softdrugs of harddrugs.

Potentiellement préjudiciable jusqu'à 14 ans Mogelijk schadelijk tot 14 jaar

De leeftijdscategorie 14 is nieuw. Deze categorie werd ingevoerd omdat rond 14 jaar jongeren een belangrijke evolutie meemaken op mentaal en cognitief vlak. Rond deze leeftijd slagen zij er beter in afstand te nemen van bepaalde beelden (adult discount), waardoor ze bepaalde angstaanjagende inhoud en geweld beter kunnen relativeren. Doordat de pubertijd op deze leeftijd meestal een aanvang heeft genomen, is de interesse en houding ten opzichte van seksuele filminhoud ook veranderd, waardoor jongeren zich er minder oncomfortabel door voelen.

Potentiellement préjudiciable jusqu'à 16 ans Mogelijk schadelijk tot 16 jaar

Binnen de leeftijdscategorie 16 kunnen onder meer de volgende elementen voorkomen: indringende, harde of meedogenloze gewelddadige acties of seksueel geweld, hevige angstaanjagende beelden of griezeleffecten. Verder vallen in deze leeftijdscategorie: veel nadrukkelijke seksuele handelingen, het tonen van (details van) genitaliën tijdens de handelingen en overmatig gebruik van alcohol/softdrugs of harddrugs dat in een gunstig daglicht wordt geplaatst.

Potentiellement préjudiciable jusqu'à 18 ans Mogelijk schadelijk tot 18 jaar

Deze categorie is nieuw en werd ingevoerd voor films die extreem gewelddadig, angstaanjagend of seksueel expliciet van aard zijn.

Violence  Geweld

Audiovisueel geweld kan meerdere schadelijke gevolgen hebben. Het kijken naar mediageweld kan onder meer de agressie van kinderen aanwakkeren, kinderen afstompen voor geweld, en kinderen angstig maken. In Kijkwijzer hebben we met die drie negatieve effecten rekening gehouden. De classificatie die geweld krijgt is gebaseerd op drie kenmerken: de realiteitsgehalte van het geweld, de mate waarin de gevolgen van het geweld in beeld gebracht worden (bloed, ernstige verwondingen, verminkingen) en de mate waarin het geweld bestraft wordt.

Angoisse Angst

Angsteffecten zijn sterk afhankelijk van het cognitieve ontwikkelingsniveau van de kijker. Uit onderzoek blijkt dat volwassenen en oudere kinderen op twee manieren naar een angstaanjagende film kunnen kijken. Ze kunnen emoties toelaten en er lekker voor gaan zitten om te griezelen. Maar ze kunnen ook emotioneel afhaken door te denken dat hetgeen ze zien niet echt is. In die gevallen passen volwassen kijkers en oudere kinderen een mechanisme toe dat in de Angelsaksische literatuur ‘adult discount’ wordt genoemd.

In Kijkwijzer is daarmee rekening gehouden door specifiek te kijken naar elementen die een aanwijzing geven voor de fictionaliteit van producties. Uit onderzoek blijkt dat mensen banger worden van gevaren die dicht bij hen in de buurt gebeuren, of in ieder geval voorstelbaar zijn, dan van gevaren die ver van hun bed zijn. Kijkwijzer houdt om die reden rekening met het realisme van de omgeving bij de angstaanjagende scènes. Binnen de categorie angst zijn verder drie elementen belangrijk: dingen die er beangstigend uitzien, personen in een film die angstig zijn of lijden, en geluiden en griezelige horroreffecten.

Sexe Seks

Seksualiteit is een inhoudskenmerk waarop mediaproducten over de hele wereld geclassificeerd worden. Ouders vinden het belangrijk om te weten of er seks in een mediaproduct voorkomt. Veel ouders zijn er van overtuigd dat het onwenselijk is om kinderen al jong naar seks te laten kijken. Het begrip seks wordt in deze inhoudsanalyse ruim geïnterpreteerd. Het gaat bijvoorbeeld om handelingen als strelen, kussen, en geslachtsgemeenschap, maar ook om afbeeldingen van schaars of uitdagend geklede personages, en om gesprekken over seks.

Discrimination Discriminatie

Uit consumentenonderzoek blijkt dat ouders graag geïnformeerd worden over discriminatoire uitingen in de media. Daarom hebben we discriminatie als inhoudscategorie in Kijkwijzer opgenomen. Kijkwijzer hanteert een brede definitie van discriminatie. Onder discriminatie verstaan we elke uiting waarbij bepaalde bevolkingsgroepen als inferieur worden afgeschilderd op grond van ras, religie, huidkleur, sekse, nationaliteit of etnische afstamming.

Drogues et/ou abus d'alcool Drugs- en/of alcoholgebruik

Net als bij discriminatie is een mogelijk schadelijk gevolg van harddrugsgebruik en overmatig softdrugs- en alcoholgebruik in audiovisuele media dat kinderen deze handelingen als gewoon gaan zien. Wanneer het gebruik in een positief daglicht wordt geplaatst is het zelfs mogelijk dat kinderen en adolescenten het als nastrevenswaardig zien. Het is bekend dat veel personages in films alcohol drinken. Vaak gaat het om personages met wie kinderen zich kunnen identificeren.

Langage grossier Grof taalgebruik

Uit het consumentenonderzoek waar Kijkwijzer op gebaseerd is gebleken dat ouders zich relatief veel zorgen maken over de grote hoeveelheid grof taalgebruik in de media en daar graag over geïnformeerd willen worden. Kijkwijzer voorziet in die behoefte.

Het is aannemelijk dat kinderen een voorbeeld nemen aan grof taalgebruik. Dat is een mogelijk schadelijk gevolg. Het is echter de vraag welke leeftijd het gevoeligst is voor de effecten van grof taalgebruik. Kinderen van twee imiteren immers al regelmatig slogans en zinsneden uit media. Grof taalgebruik en schuttingtaal lijken echter ook frequent binnen subculturen van oudere kinderen en adolescenten overgenomen te worden. Om deze reden hebben we ervoor gekozen ouders wel te informeren over de aanwezigheid van grof taalgebruik, maar die niet te verbinden aan een leeftijdsindicatie.

 

Dit zijn de verschillende audio versies van de films en de ondertitels.

VF: Franse versie
VO: Originele versie (hoofdzakelijk Engels)
STBIL: tweetalige ondertitels FR/NDLS (Frans-Nederlands)

Als het een zeldzamere versie is (Pools, Hindi, Spaans, Japans…) wordt dat bij de beschrijving van de film vermeld

Hoe kan je tickets kopen, ter plaatse, online... ?

U kunt uw tickets online of ter plaatse rechtstreeks aan de kassa kopen. Het is raadzaam om uw tickets online te kopen om de beste plaatsen te krijgen en uzelf een plaats te garanderen voor de meest verwachte films.

Online kunt u betalen met Visa, Mastercard en uw gewone bankkaart via MAESTRO.

Is maandag om 5 euro elke maandag?

Tickets zijn 7,5 euro voor alle films elke maandag behalve schoolvakanties en feestdagen. Om de prijs van een film te controleren, klikt u op een sessie en u ziet de prijs aangegeven.

Kan ik met Bancontact betalen op de site?

U kunt met uw traditionele bankkaart betalen door de MAESTRO optie te kiezen.