ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN («AVV»)

WHITE CINEMA – ONLINE AANKOPEN

 

1.  Toepassingsgebied van deze Algemene Voorwaarden

De website www.whitecinema.be en de websites die er deel van uitmaken of er rechtstreeks mee verbonden zijn (hierna « onze Website », « Website ») worden uitgebaat door WCB SPRL/BVBA met zetel gelegen te 1000 Brussel, Werkhuizenkaai 163, bus 177, ondernemingsnummer 0640.784.770, postadres voor briefwisseling: 1000 Brussel, Werkhuizenkaai 163, bus 177 en e-mail: info@whitecinema.be (hierna: “White Cinéma”, “wij/ons”). Deze Algemene Voorwaarden hebben tot doel de rechten en verplichtingen vast te stellen van White Cinéma en van de gebruiker die Producten van White Cinéma aankoopt voor niet-beroepsmatige doeleinden via onze onlinewinkel op onze Website (hierna: “de Klant”, “u/uw”). Aankopen voor professionele doeleinden worden beheerst door de algemene en bijzondere voorwaarden voor professionelen.

Alvorens uw betaling te bevestigen, wordt u gevraagd om deze Algemene Voorwaarden, alsook onze Privacyverklaring aandachtig te lezen. Wanneer u voor niet-beroepsmatige doeleinden online Producten aankoopt op onze Website, stemt u in met deze Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring. Wanneer u deze voorwaarden niet aanvaardt, bent u niet gemachtigd om bestellingen te plaatsen. Enkele deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de activiteiten tussen u en White Cinéma. Andere voorwaarden zijn enkel geldig wanneer die schriftelijk door ons aanvaard werden.

Wij behouden ons het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Bij iedere bestelling na aanpassing wordt ervan uitgegaan dat u die nieuwe voorwaarden aanvaard heeft. De Algemene Voorwaarden kunnen aangevuld worden met andere voorwaarden, op voorwaarde dat er uitdrukkelijk naar verwezen wordt. In geval van tegenstrijdigheid hebben deze Algemene Voorwaarden voorrang.

Deze Algemene Voorwaarden met betrekking tot de online aankopen treden in werking vanaf 20 oktober 2016.

2.  Producten en Productinformatie

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op aankopen van bioscooptickets (hierna « de Tickets », « de Producten ») via onze onlinewinkel op onze Website.

Alle informatie met betrekking tot de Producten (prijs, programmatie, gebruiksvoorwaarden,…) wordt ter beschikking gesteld op onze Website en kan, desgevallend, teruggevonden worden op de aankoopbevestiging en het toegangsbewijs dat de klant ontvangt.

3.  Verkoopproces

Op de Website worden de diensten aangeboden in de Franse, Nederlandse en Engelse taal.

Stap 1 : Keuze van de film

Klik nadat u verbonden bent met de Website op de tab « de affiche » die u een volledig overzicht geeft van de films die momenteel spelen in de zalen. Kies de film die u wenst te zien en klik op de tab « koop tickets ».

Stap 2 : Keuze van de voorstelling

Er verschijnt dan een agenda met de voorstellingen voor de gekozen film, alsook een informatiefiche over die film. Nadat u uw keuze gemaakt heeft, klikt u op de tab « een voorstelling kiezen » en bevestigen.

Het aantal reservaties is beperkt tot 10 plaatsen per reservatie.

Stap 3 : Keuze van de zetel

U krijgt vervolgens een zaalplan te zien op uw scherm. Kies de plaats(en) die u wenst door er rechtstreeks op te klikken. De beschikbaarheid van de gereserveerde bioscoopzetels wordt in real time weergegeven bij de bevestiging van de betaling. Bevestig door te drukken op de tab « toevoegen aan het mandje ».

Er verschijnt een overzicht van uw ticket. U heeft dan de keuze om uw selectie te wijzigen « reservatie wijzigen » of om die te bevestigen door te klikken op de tab « naar de kassa ».

Stap 4 : Aanbod White Cinéma

White Cinéma vestigt in het bijzonder uw aandacht op de bijzondere voorwaarden die verbonden kunnen zijn aan iedere voorstelling en op de noodzaak om hiervan volledig kennis te nemen voor iedere ticketreservatie. Pas aan het einde van het boekingsproces, nadat u aandachtig de inhoud gecontroleerd heeft en, desgevallend, gewijzigd heeft, klikt u op de knop « bevestigen ».

Stap 5 : Login

Alvorens uw aankoop te beëindigen, wordt u verzocht u te identificeren. Wanneer u voor de eerste keer online Tickets koopt op de Website, dient u zich eerst te registreren. U zult dan een bevestigings-e-mail ontvangen met uw gegevens en een hyperlink waarmee u uw White Cinéma account kan activeren.

Stap 6 : Aanvaarding van de AVV, van het Reglement van Inwendige Orde en van de Privacyverklaring

U dient kennis te nemen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, van het Reglement van Inwendige Orde en van de Privacyverklaring en die zonder voorbehoud te aanvaarden, door te klikken op de tab « ik heb de algemene voorwaarden gelezen en aanvaard ».

Stap 7 : Betaling en bevestiging van de reservatie

De reservatie wordt slechts gevalideerd en is pas definitief nadat de prijs van de betreffende reservatie daadwerkelijk betaald werd.

Een bevestiging met alle gegevens ingevuld op het formulier en uw aanvaarding van het aanbod, wordt verstuurd per e-mail naar het adres dat u hebt ingevuld naar aanleiding van de reservatie.

De Tickets worden niet teruggenomen, noch omgeruild. Elke reservatie is definitief en kan niet gewijzigd of geannuleerd worden nadat de bevestiging is verstuurd.

4.  Prijs en betaling

De betaling kan slechts uitgevoerd worden via de op de Website voorgestelde betaalwijzen en aan de daar vermelde voorwaarden.

Door een bestelling te plaatsen, bevestigt u dat u over de nodige rechtsbekwaamheid beschikt om deze aankoop te doen, of minstens over de toelating beschikt van uw voogd, en dat u deze Producten koopt voor niet-beroepsmatige doeleinden.

Wanneer u uw betaling bevestigt, aanvaardt u dat White Cinéma uw betaalkaart debiteert voor de betaling van de prijs van alle aangekochte en/of gereserveerde Producten, alsook van de toepasselijke beheerskosten.

Iedere aankoop is onmiddellijk betaalbaar en alle bedragen zullen gedebiteerd worden van de kredietkaart of de debitkaart die u heeft opgegeven op het moment van de boekingsopdracht.

Uitsluitend de verrichtingen in euro (€) worden aanvaard. White Cinéma is niet aansprakelijk voor vergissingen of onnauwkeurigheden in het gebruikte conversiesysteem, noch voor eventuele verschillen die kunnen optreden tussen het geschatte totaalbedrag van uw bestelling of reservatie en het gefactureerde bedrag.

White Cinéma behoudt zich het recht voor om, tot het moment van de uitvoering van de aankoop of de reservatie, op elk ogenblik de prijzen van de aangeboden Producten te wijzigen. Zij zal geen enkele prijskorting aanbieden, noch zal zij overgaan tot terugbetaling in geval van een prijsvermindering of reclameaanbieding die na de reservatie plaatsvindt.

White Cinéma behoudt zich het recht voor om bij aanwijzigen van fraude een bestelling te weigeren of te annuleren.

5.  Levering

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven op de Website, gebeurt de levering van de Producten steeds op elektronische wijze, bijvoorbeeld door het toezenden van een aankoop- en toegangsbewijs naar het e-mailadres dat door de Klant werd opgegeven. De Klant is verantwoordelijk voor het geldig karakter van het opgegeven e-mailadres en hij dient zelf in te staan voor de werking en beveiliging van het e-mailprogramma dat hij gebruikt voor de ontvangst van de Producten. Het risico op verlies van Producten die langs elektronische weg worden verzonden gaat over op de Klant op het moment van de aflevering van de e-mail bij de provider van de Klant.

 

De Klant wordt steeds een aankoopbewijs per e-mail toegestuurd met een samenvatting van de belangrijkste gegevens van de aankoop. De Klant dient zelf in te staan voor de bewaring van deze e-mail. Indien u geen aankoopbevestiging voor de bestelde Producten ontvangt per e-mail, kunt u White Cinéma contacteren op dit e-mailadres: info@whitecinema.be.

 

De aankoopbevestiging van Tickets bevat een toegangsbewijs of een hyperlink naar dit toegangsbewijs.

White Cinéma behoudt zich het recht voor om bij de controles aan de ingang van de zalen, een officieel identiteitsbewijs en/of een bewijs voor het verlaagd tarief te vragen teneinde u te identificeren en na te gaan of u recht heeft op het verlaagd tarief.

Het afgedrukte en/of op een « smartphone » gevisualiseerde toegangsbewijs geeft u het recht om de Tickets te ontvangen aan de controleposten van White Cinéma Brussels. Indien u niet over een printer of een « smartphone » beschikt, kunt u gebruik maken van de reservatiecode weergegeven op het aankoop- en toegangsbewijs en uw Tickets afdrukken aan de automatische kassa’s in het bioscoopcomplex.

White Cinéma wijst iedere aansprakelijkheid betreffende het onwettig gebruik van de tickets af.

6.  Herroepingsrecht

U beschikt niet over het recht om van uw aankoop af te zien.

Bij de aankoop van Tickets en dus de reservatie van plaatsen voor een specifieke filmvoorstelling of voor een speciaal evenement, beschikt de Klant niet over het recht om te annuleren.

De Tickets zijn niet inruilbaar, noch terugbetaalbaar. Ze zijn ook persoonlijk en onoverdraagbaar en uitsluitend geldig voor de plaats, de voorstelling, de datum en het tijdstip dat zij vermelden. In de andere gevallen zijn de tickets ongeldig.

De toegang tot de zalen wordt niet gegarandeerd na het beginuur van de voorstelling en geeft geen recht op enige terugbetaling. Het is dus aangeraden de op het ticket toegewezen plaats in te nemen ten minste 15 minuten voor het begin van de voorstelling.

7.  Aansprakelijkheid

White Cinéma garandeert dat de Producten de eigenschappen hebben die werden vermeld op de Website. Bij de aankoop van Tickets wordt de beschikbaarheid van plaatsen voor de door de Klant gekozen filmvoorstelling in real time weergegeven op de Website. White Cinéma garandeert niet dat de filmprogrammatie gedurende een bepaalde termijn ongewijzigd blijft.

 

Wanneer de Klant door technische storingen op de Website het/de aangekochte Product(en) niet ontvangt op het door hem opgegeven e-mailadres, zal White Cinéma overgaan tot terugbetaling van de aangekochte Producten binnen een termijn van maximaal 30 dertig dagen.

 

De aansprakelijkheid van White Cinéma is in elk geval beperkt tot de waarde van de aangekochte Producten.

De Klant blijft echter zelf aansprakelijk voor eventuele vergissingen in het aankoopproces, zoals het opgeven van een verkeerd e-mailadres, het aanduiden van een verkeerde hoeveelheid Producten of eigenschappen van de Producten (zoals filmkeuze, plaats van de voorstelling, uur van de voorstelling of gereserveerde zetels). De Klant is eveneens aansprakelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van de Producten, zoals het verlies van Producten, het niet tijdig gebruiken van Tickets, het toelaten dat andere personen zonder toestemming van de Klant gebruik maken van de Producten, of voor elk onwettig gebruik van de Producten.

8.  Persoonsgegevens

White Cinéma respecteert uw persoonlijke levenssfeer en stelt alles in het werk om uw rechten te beschermen in het kader van het gebruik van onze website.

 

Voor het verwerken en uitvoeren van de aankoop heeft White Cinéma een aantal persoonlijke gegevens nodig. Wij wijzen u uitdrukkelijk op de vereiste informatie die wij nodig hebben om u de gevraagde diensten te kunnen leveren. White Cinéma verbindt zich ertoe de gegevens die bij een aankoop worden verzameld, te gebruiken in overeenstemming met de Privacyverklaring van White Cinéma betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, die de Klant op de Website kan raadplegen en die integraal deel uitmaakt van elke overeenkomst met laatstgenoemde.

 

White Cinéma is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens verkregen via onze Website en kan de verwerking van deze persoonsgegevens uitbesteden aan een verwerker.

 

De persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt.

 

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de bescherming van de verwerking van persoonsgegevens, beschikt u over een recht op toegang en tot verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, dat u kunt uitoefenen op eenvoudig schriftelijk verzoek, door ons een email te richten (info@whitecinema.be), samen met een kopie van uw identiteitskaart.

 

U kunt zich eveneens, om rechtmatige redenen, verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. In dat geval zal u echter geen toegang hebben tot bepaalde functies van onze website.

 

Indien u meer informatie wenst, kunt u zich richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gelegen te 1060 Brussel, Hallepoort 5-8, www.privacy.fgov.be.

 

9.  Beveiliging van de Website

De website beschikt over een modern en performant beveiligingssysteem en is uitgerust met het SSL-encryptiesysteem (Secure Socket Layer). De Website heeft nooit toegang tot de vertrouwelijke informatie met betrekking tot de betalingswijze. Immers, enkel Concardis beschikt over deze vertrouwelijke informatie (kaartnummer, geldigheidsduur, enz.) die ontoegankelijk gemaakt wordt voor derden.

10.  Algemene beperkingen van de Website en Intellectuele-eigendomsrechten

Door het gebruik van de diensten, verbindt u zich ertoe de volgende voorwaarden te respecteren:

  • de Website of een gedeelte daarvan niet te wijzigen en/of aan te passen waardoor het gebruik van de Website of een deel daarvan beperkt of verhinderd wordt;
  • de inhoud van de Website enkel voor persoonlijke – niet commerciële – doeleinden te gebruiken, zoals voorzien en geautoriseerd door de normale en gebruikelijke functies van de betrokken dienst;
  • de Website of een deel daarvan en de diensten niet te kopiëren, reproduceren, distribueren, verspreiden, tonen, verkopen, licentiëren, over te dragen of op enige andere wijze te exploiteren, met het oog op enig ander gebruik.

Het gebrek aan eerbiediging van één van deze voorwaarden, maakt een inbreuk uit van deze Algemene Voorwaarden en brengt de aansprakelijkheid van de gebruiker in het gedrang.

Verder behoudt White Cinéma zich het recht voor om de inhoud en toegang tot de Website, zonder verwittiging, te doen evolueren, te wijzigen of op te schorten, voor onderhoud of enige andere reden. De onbeschikbaarheid van de Website geeft geen recht op enige schadevergoeding.

 

De informatie die gepubliceerd wordt op de Website, waaronder deze Algemene Voorwaarden, is eigendom van White Cinéma of van derden die aan White Cinéma de toestemming gegeven hebben om de informatie te publiceren op haar Website.

De Website is een origineel ontwerp en de inhoud en de structuur van elk element ervan wordt beschermd door auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten. Dit heeft met name betrekking op de lay-outvormgeving, de structuur, de databases, de broncodes en de programmatuur. Dit is eveneens van toepassing op de afbeeldingen, teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, beelden, geluiden en ander audiovisueel materiaal dat gebruikt werd.

Alle handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of benamingen van de onderneming zijn de handelsmerken of geregistreerde handelsmerken die worden gehouden door hun respectieve eigenaars.

De gebruiker verwerft nooit rechten op een element van de Website. Bijgevolg mogen gebruikers geen kopieën maken of aanpassingen doen, vertalingen maken, bewerkingen doen of wijzigingen uitvoeren aan de Website of een deel ervan en mogen zij evenmin zorgen voor de verspreiding, verkoop, publicatie of commercialisering ervan, met name door het tot stand brengen van hyperlinks naar de Website of het registreren van informatie in een database, in welke vorm of op welke manier dan ook – elektronisch, mechanisch of anders.

Elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

White Cinéma verwerft de hierboven beschreven intellectuele eigendomsrechten op de informatie die online geplaatst wordt door de gebruikers van de Website. Door informatie zoals teksten, afbeeldingen of andere bestanden online te plaatsen, draagt u uw desbetreffende intellectuele eigendomsrechten over aan White Cinéma, voor zover de wet dit toestaat, en geeft u aan White Cinéma de toestemming om die informatie op de Website of elders kosteloos te gebruiken, te verspreiden of te wijzigen.

11.  Toepasselijke wetgeving & geschillen

Alleen het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van het Verdrag van Wenen over internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG). Uitsluitend de Belgische rechtbanken zijn bevoegd om te oordelen over geschillen betreffende de totstandkoming, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst of van deze Algemene Voorwaarden. Indien één van de huidige voorwaarden ingetrokken zou worden of niet meer van toepassing zou zijn, dan blijven de andere voorwaarden echter volledig van kracht.